Informatiu cap de Setmana 15-12-2018

L'Ajuntament de Falset ha impulsat el projecte d'una instal·lació per al tractament de l'aigua potable del municipi amb la idea de combatre i prevenir la presència de nitrats i metalls pesants que s'han detectat en alguns dels pous que abasten la capital del Priorat. L'origen d'aquestes substàncies prové dels elements nitrogenats utilitzats en les activitats agrícoles i ramaderes, com ara els abonaments i els purins, que acaben filtrant-se fins a les masses d'aigua subterrànies, d'on s'extreu l'aigua per beure.

La solució adoptada per l'Ajuntament de Falset es basa en la tecnologia de biofiltració, que elimina els nitrats (NO3) de l'aigua transformant-los en gas nitrogen inert (N2), que es evacuat a l'atmosfera.

La inversió d'aquesta obra supera els 96.000 euros, dels quals 43 mil corresponen a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el consistori encara està pendent d'un possible ajut per part de la Diputació de Tarragona.

Diposits 2

Publicitat