Butlletí informatiu 27-05-2020

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Falset ha iniciat una prova pilot al Camp de Tarragona que pretén harmonitzar els estàndards de cures en l’atenció primària. Aquest projecte vol donar suport, també, a la presa de decisions clíniques dels professionals d’infermeria en la seva pràctica assistencial diària, minimitzant-ne, sobretot, la variabilitat.

Tal i com explicava la infermera clínica territorial del Camp de Tarragona, Núria Martín, el programa ARES-AP vol “generar plans de cures estàndards basats en evidència científica amb l’objectiu de disminuir la variabilitat de la pràctica de totes les infermeres de Catalunya”. “Si totes treballem amb les mateixes eines i amb el mateix model aconseguirem disminuir la variabilitat de la pràctica, i a més a més, això implica un augment de la seguretat del pacient atès”, afirmava.

Gerard Ezquerra, infermer referent del projecte ARES-AP a l’ABS de Falset, afirmava que amb aquest nou programa harmonitzat de plans de cures “es podran tenir en compte moltes variables que potser, fins ara, no es contemplaven prou”.

Durant més d’un any, un equip d’infermeres i infermers clínics de tots els àmbits territorials de l’ICS i altres entitats proveïdores han elaborat i harmonitzat els primers 97 plans de cures estàndards dels motius més freqüents que s’atenen als centres d’atenció primària especialment centrats en les malalties cròniques agudes (diabetis, hipertensió, malaltia obstructiva crònica, insuficiència cardíaca, etc.), problemes aguts (diarrea, ferides, dolor lumbar, infeccions d’orina...) o motius d’atenció pediàtrica.

La de Falset és la segona àrea bàsica de salut del Camp de Tarragona que aplica aquest nou programa. Ezquerra apuntava a la gran implicació dels treballadors de l‘ABS de Falset per tal que aquesta prova pilot es dugués a terme al Priorat. Martín també destacava que l’experiència ha estat molt positiva. “Malgrat les dificultats que genera la dispersió d’una àrea bàsica rural, és un equip amb moltes ganes de fer coses, i això és molt important per poder tirar endavant projectes com aquest”, afirmava.

Durant el 2020 i part del 2021 el projecte ARES-AP es desplegarà a la resta d’equips d’Atenció Primària del Camp de Tarragona.

CAP

Publicitat