Butlletí informatiu 27-05-2020

El Priorat és la comarca del Camp de Tarragona que fa més recollida selectiva. En concret, la comarca recull selectivament el 59,9% dels residus, molt per sobre de la mitjana catalana, que és del 41,76%, i de la del Camp de Tarragona, que és del 38,19%.

Segons l’Agència Catalana de Residus, les comarques d’interior del Camp, més rurals i i amb models individualitzats de recollida selectiva, les xifres de recollida selectiva són més elevades que a la resta. Les tres comarques superen la mitjana catalana de recollida selectiva. En el cas del Priorat, 15 municipis recullen la brossa porta a porta

Pel que fa a la fracció orgànica, una part clau dels residus domèstics, ja que representa de mitjana prop del 40% dels residus d’una llar, la comarca que en recull més selectivament també és el Priorat amb 176 kg/hab./any i, la que menys, el Baix Penedès, amb 41 kg/hab./any. La mitjana catalana de recollida selectiva de fracció orgànica és un 53,7%.

L’Agència de residus de Catalunya està treballant actualment en l'Avantprojecte de la nova llei de residus i d’ús eficient dels recursos, que ha de permetre alinear les polítiques que Catalunya haurà d’emprendre en els propers anys amb les establertes per la Unió Europea en matèria d'economia circular i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

Al mateix temps, la nova legislació haurà de suposar una revisió de les estratègies de prevenció i gestió de tots els residus, així com dels aspectes competencials i de responsabilitat en matèria de residus i de recursos, per tal d’integrar i coordinar aquests àmbits. A més, haurà de servir per reforçar els instruments associats a la gestió de residus, com ara la fiscalitat i els mecanismes de responsabilitat ampliada del productor, i habilitar-ne de nous, si s'escau: també, per ampliar les mesures d’optimització administrativa i de transparència en la gestió.

 

Publicitat