Informatiu cap de Setmana 16-01-2021

El ple de l’Ajuntament de Falset va aprovar en el ple del passat dimarts la seva adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, una iniciativa de la Comissió Europea que té com a objectiu contribuir a mitigar el canvi climàtic des del món local, amb la reducció d’un 40% d’emissions de CO2 l’any 2030. Aquesta adhesió s’ha de traduir en el consegüent Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), que ha de ser el full de ruta de cada municipi per a fer efectiva la transició energètica.

El PAES és converteix, d’aquesta manera, en l’instrument clau d’aquest Pacte, ja que ha d’incloure i proposar les actuacions concretes que cada municipi emprendrà, a partir d’ara, en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle. L’adhesió també implica l’elaboració d’un inventari de referència d’emissions; la redacció d’un informe d'implantació biennal i un informe d'acció cada quatre anys; l’adaptació de les estructures del municipi, incloent-hi l'assignació de recursos suficients per al desenvolupament de les accions necessàries; i la promoció d’activitats que hi involucrin la ciutadania, entre d’altres.

“Aquest no és un Pacte qualsevol, sinó que és un acord molt important perquè és una crida a passar l’acció que se’ns fa a tots els municipis d’Europa i perquè a l’Ajuntament de Falset tenim clar que aquest és un assumpte prioritari que ens afecta a tots i a totes”, afirmava l’alcalde de Falset, Carlos Brull. “Energèticament, hem de ser més eficients i hem de reduir els consums per fer possible el camí cap a una transició energètica que ens permeti ser 100% renovables i 100% autosuficients” afegia. 

En aquest sentit, Brull va explicar que en aquests moments, i després de diversos anys d’inversió, Falset ja ha aplicat mesures d’eficiència energètica en la il·luminació d’un 90% dels carrers del poble i en tots els edificis públics municipals. De fet, l’Ajuntament ha dotat el pressupost de 2020 amb una partida per seguir treballant en pro de l’estalvi energètic, i compta expressament amb una dotació econòmica en concepte de foment de l’eficiència energètica.

D’altra banda, l’Ajuntament també va aprovar el Document Únic de Protecció Civil del Municipi (DUPROCIM). El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència que puguin produir-se, ja sigui per emergències climàtiques o d’altres tipologies.

Entre altres punts de l’ordre del dia, el ple també va aprovar assignar un carrer o plaça al missioner falsetà Ignasi Rull Llebaria, treballar per a la creació d’una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i oficialitzar l’organització institucional de la Fira de la Tomaca i varietats hortícoles tradicionals, que va celebrar-se el 2019 per primer cop. En aquest sentit, el regidor de Falset Pot Més, Pere Pelejà, va exposar els acords que s’adopten en la moció.

*Les faroles de la Plaça de la Quartera es van adaptar a la tecnologia LED fa uns anys.

faroles

Publicitat