Imprimeix

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Priorat (OCIC) va tramitar l’any 2019 prop d’una setantena de reclamacions d’usuaris, de les quals se’n van resoldre 49 (la resta estan en procés de resolució). Pel que fa a les reclamacions ja resoltes, el 70% van ser a favor de l’usuari. 

La majoria de les reclamacions tramitades pel servei d’atenció al consumidor del Consell Comarcal del Priorat corresponen als àmbits de la telefonia, les comunicacions i l’energia. De fet, aquests àmbits són també els que més consultes i demandes d’assessorament generen per part dels usuaris del servei, tot i que també s’atenen consultes i reclamacions relacionades amb habitatge, serveis financers, compres, turisme, transports i formació, per exemple.

A banda de les consultes i tramitacions ateses, durant el 2019 l’OCIC va fer de sercretària d’arbitratge en una quinzena d’expedients. Un arbitratge és una via de solució de les reclamacions voluntària, gratuïta, confidencial i imparcial als conflictes de consum, en el cas que la mediació no hagi estat possible. És un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre, amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta, les diferències sorgides entre les empreses i els consumidors. Les resolucions dels arbitratges són d’obligat compliment per a totes dues parts.

L’OCIC Priorat ofereix un servei d’atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden sol·licitar informació i presentar reclamacions sobre la problemàtica que com a consumidors pugui afectar-los.

Vist: 229