Informatiu cap de Setmana 19-09-2020

Falset és un dels nous municipis inclosos al mapa de zones vulnerables per nitrats que ha elaborat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’alcalde de Falset, Carlos Brull, afirmava que el pou de Valenciana és el més vulnerable a la presència de nitrats i que és per això que s’ha inclòs el municipi al mapa.

Brull explicava que el 2015 el pou va superar el nivell permès de nitrats i això va obligar a tancar-lo temporalment. “L’Ajuntament d’aleshores va prendre les mesures corresponents i per això vam instal·lar una planta de tractament dels nitrats que va reduïr els nivells de nitrats a l’aigua”, apuntava.

La planta de tractament de nitrats ha aconseguit reduïr el volum de nitrats a l’aigua a 0,12 miligrams per litre, molt per sota dels 0,50 que marquen les autoritats sanitàries i, per tant, segons l’alcalde no cal patir per un volum elevat de nitrats.

En el conjunt de Catalunya, l’ACA ha proposat la designació de 45 nous municipis com a zones vulnerables d’un total de 21 comarques i mantenir en la mateixa situació a la resta de localitats que fins ara estan incloses en zones vulnerables de contaminació per nitrats.

Des de la Generalitat s’afirma que amb les dades de seguiment dels darrers anys, els canvis han estat “poc significatius” en la qualitat de les aigües subterrànies, per la qual cosa les localitats que ja hi havia al mapa s'han mantingut en la mateixa situació.

La revisió s'ha fet a partir de l'informe quadriennal 2012-2015, dels resultats de les xarxes de control dels Programes de Seguiment i Control duts a terme per l'ACA fins al 2018 i de les dades de nitrats provinents del Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya del Departament de Salut.

diposits 2

Publicitat