Butlletí informatiu 08-07-2020

Tot i el tancament dels centres educatius com a mesura excepcional per contenir el coronavirus els centres de Falset i els seus respectius equips docents es mantenen actius. La suspensió de les classes en horari lectiu i el confinament dels membres dels equips docents als seus domicilis no ha aturat la comunicació dels centres de Falset (INS Priorat, Escola Antoni Vilanova i Llar d’Infants l’Espígol) amb els alumnes i les seves famílies.

Així doncs, durant el període de confinament, els alumnes dels diversos centres treballen en diverses activitats d’aprenentatge. A banda de les activitats que en molts casos es van traslladar als alumnes durant el darrer dia de classe, els centres també fan arribar a les famílies i alumnes altres activitats mitjançant enllaços en les pàgines web i blocs dels centres i aplicacions específiques com Google Classroom. També s’empren altres mitjans, com Whatsapp, a fi de no excloure aquells alumnes que no disposen d’Internet als seus domicilis.

En aquest sentit, les direccions dels diferents centres educatius de Falset coincideixen en la importància que els alumnes, malgrat les circumstàncies, intentin seguir una rutina de treball que permeti mantenir el ritme d’aprenentatge.

La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Falset, Rosa Poy, valora molt positivament “l’esforç col·lectiu dels centres, els docents, les famílies i els alumnes per encarar una situació excepcional com la que estem vivint i intentar, en la mesura del possible, prosseguir amb l’educació i l’aprenentatge”.

La crisi del COVID-19 i el tancament dels centres educatius segueix causant efectes en l’àmbit de l’educació i es que ha obligat a ajornar les matriculacions per al proper curs, que havien de començar en els propers dies i també les proves d’accés a la universitat, conegudes popularment com la selectivitat. Els centres de Falset mantenen una comunicació permanent amb el Departament d’Educació, i els seus equips docents es coordinen telemàticament.

antonivilanova

Publicitat