Informatiu cap de Setmana 01-08-2020

L’Ajuntament de Falset ha donat a conèixer les actuacions sol·licitades en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per al període 2020-2023.

En aquest sentit, l’import sol·licitat en el PAM és de 526.160,63 €, dels quals un 60% correspon al programa d’inversions i un 40% correspon al programa de despeses corrents, aproximadament. Pel que fa al programa d’inversions, les obres més immediates que es plantegen són l’habilitació d’un mòdul de serveis higiènics a l’absis del Castell de Falset i l’adequació d’un camí saludable per a vianants al voral de la carretera de Reus, el qual connectaria amb el camí saludable habilitat a la carretera nova.

Per als propers anys també s’han plantejat en el marc del PAM l’arranjament de la piscina municipal i la pista poliesportiva i també l’arranjament de la pista del pavelló.

ajuntament 2

Publicitat