Informatiu cap de Setmana 26-11-2022

El departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural està preparant un decret que regularà les terres agrícoles i ramaderes que estan en desús i permetrà frenar el despoblament al territori, facilitar terres aaquelles persones que no tenen explotacions agràries i fomentar el relleu generacional. L’objectiu és també posar a disposició de la producció alimentària el màxim de superfície agrària del país a fi de garantir la seva sobirania alimentària.

Segons va explicar la consellera Teresa Jordà, “El Registre de Terres en desús és una aposta per posar a disposició de la producció alimentària el màxim de superfície agrària del país, garantint la sobirania alimentària, però també per aturar l’abandonament de l’activitat agrària i del medi rural del nostre país”.

El registre ha de permetre reduir espais agraris en abandonament i evitar el despoblament al territori, millorar la viabilitat del sector agrari i l’autoabastiment alimentari a Catalunya i facilitar la incorporació de persones al món agrari que no tenen explotacions agràries. La gestió de parcel·les en desús és una oportunitat per al territori i per al sector agrícola per evitar el despoblament i augmentar la productivitat agrària.

Aquest procés es realitzarà en col·laboració amb institucions i entitats del territori, amb la comunicació i informació als propietaris i amb transparència a través d’un sistema que permeti accedir a aquesta terra a través de les convocatòries de concurrència competitiva. Es facilitarà l’accés entre propietaris i persones disposades a treballar la terra i s’afavorirà prioritàriament l’accés a joves i dones.

Publicitat