Informatiu cap de Setmana 15-06-2024

El nombre de prioratins residents a l’estranger va disminuïr un 2,1% l’any passat. Concretament, a 1 de gener del 2023 hi havia 419 persones de la nostra comarca inscrites a les oficines consulars, 9 menys que l’any anterior. Per franges d’edat, la majoria, un 58,7% tenen entre 15 i 64 anys. Un 32,2% té 65 anys o més i un 9,1% són menors de 14 anys.

Així mateix, cal destacar que un 54,4% dels prioratins que resideixen a l’estranger ho fan al continent Americà mentre que el 43,7% viu a Europa. De fet, l’Argentina és el país on hi viuen més prioratins i prioratines, un 22% dels residents originaris de la comarca que habiten fora de l’Estat.

El total de població de Catalunya que resideix a l’estranger són 367.367 persones a 1 de gener de 2023, xifra que representa una variació interanual del 2,9%. Més de la meitat dels residents a l’estranger tenen la seva darrera inscripció padronal al Barcelonès (50,6%) i el segueixen, a molta distància, el Vallès Occidental (7,0%) i el Baix Llobregat (5,4%).

Per continent de residència, els inscrits a les oficines consulars es localitzen fonamentalment a Europa (52,2%) i a Amèrica (42,7%). Segons la comarca d’inscripció, cal destacar que la majoria de comarques (35 i Aran) tenen més ciutadans residint a Europa que a Amèrica.

Publicitat