Informatiu cap de Setmana 20-07-2024

La Diputació de Tarragona també ha presentat un recurs d’alçada contra les resolucions de la Direcció General de Política Energètica i Mines i de la Direcció General de Qualitat i Avaluació ambiental en relació al projecte de construcció de la línia de molt alta tensió, la MAT, entre Terol i Begues, tal i com ja han fet municipis i consells comarcals.

En el recurs presentat, la Diputació manifesta que la resolució del 13 de juliol de  2023 emesa per la Direcció General de Política Energètica i Mines d’autorització administrativa prèvia vulnera la Llei 24/2013 la qual determina que només l’Administració General de l’Estat és qui realitza la planificació elèctrica i que Red Eléctrica de España SA, com a transportista únic d’energia, és l’encarregat de desenvolupar la xarxa de transport prevista. Segons la Diputació, el fet d’autoritzar aquest transport a una operadora privada suposa deixar en mans privades la creació i gestió d’una xarxa de transport d’energia.

En el recurs també es detalla que no s’ha donat resposta a les al·legacions d’oposició presentades per la Diputació de Tarragona el desembre de 2021, que recollien les aportacions de 7 consells comarcals i 38 ajuntaments de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès.

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, insisteix en el rebuig a la construcció d’aquesta MAT en defensa i suport al món local: “Defensem que la transició energètica s’ha de fer de forma ordenada, escoltant totes les parts i tenint molt present les necessitats reals del món local, especialment del món rural”, afirma.

pexels photo 13989716

Publicitat