Imprimeix

Fins a sis joves emprenedors de la comarca del Priorat es beneficiaran dels ajuts a projectes d'instal·lació de joves a l'activitat agrària que atorga el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. En el conjunt del país s’han resolt favorablement un total de 232 expedients d’ajuts per un import total de més de 6,5 milions d’euros en forma de subvenció directa.

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Programa de Desenvolupament Rural PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’any 2019 es van incorporar 320 joves al sector agrari, un volum similar que l’any 2018, dels quals un 29% van ser dones, segons indica l’informe de l’Observatori per al desenvolupament per al món rural.

Així mateix, aquest estudi constata per primer cop un lleuger augment de la població rural a Catalunya. Amb dades de l’any 2019, el nombre de nous habitants al món rural català va ser 3.798, un augment que trenca la dinàmica de despoblament que històricament l’ha caracteritzada i culmina així la tendència de desacceleració iniciada els darrers anys, d’una manera més notable a partir de 2017.

L’estudi també assenyala que aquesta tímida progressió demogràfica va lligada al notable increment de la població estrangera arreu de Catalunya, que ha estat d’un 5,4% en les zones rurals i fins a un 7,3% en les urbanes.

De la mateixa manera, també destaca l’envelliment de la població en entorns rurals. Concretament, l’any 2019, més d’una cinquena part de la població ultrapassa els 65 anys, i, d’aquesta part, el 20% en tenen més de 85.

L’observatori també recull una valoració notable del nivell de qualitat de vida al món rural, on destaquen positivament els serveis de salut, el creixement del nombre d’estudiants universitaris i la disponibilitat del sistema de connexió de banda ampla, present l’any 2019 al 99,6% de les llars d’aquells municipis de menys de 10.000 habitants amb algun membre entre 16 i 74 anys.

La pròxima edició de l’Observatori inclourà les dades de població de l’any 2020 que serviran per poder analitzar si la pandèmia de la COVID-19 ha fet modificar els hàbits residencials de la població catalana. Es creu que la implantació del teletreball i la valoració de l’habitatge i l’entorn en què es viu ha reforçat la mobilitat de persones a les poblacions rurals.

paisatge priorat

Vist: 267